Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Język polski – zajęcia przygotowujące ósmoklasistów do egzaminów

 

prowadzenie: Aleksandra Syrówka
wiek: uczniowie klas 7 i 8
termin: czwartek
godz. 16.00 – 17.30
cena:  150 zł / za 4 spotkania w miesiącu 

o zajęciach: Niejeden uczeń marzy o tym, aby znaleźć się w szkole średniej, która charakteryzuje się wysokim poziomem nauczania. To bowiem bardzo często przepustka do wymarzonych studiów na renomowanej uczelni. Warto więc, aby uczeń ostatnich klas szkoły podstawowej dobrze przygotował się do czekającego go egzaminu ósmoklasisty, którego wynik wpłynie na rekrutację do liceum. Sposobem na ocenę własnej wiedzy i uzupełnienie jej luk jest udział w kursie przygotowującym do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Podczas zajęć powtórzymy lektury, utrwalimy zasady tworzenia długich i krótkich form pisemnych, omówimy istotne zagadnienia literackie oraz językowe, będziemy rozwiązywać i analizować arkusze egzaminacyjne z ubiegłych lat. W razie potrzeby zajmiemy się rozwiązywaniem bieżących problemów związanych z materiałem przerabianym w szkole.

korzyści: dobry wynik z egzaminu ósmoklasisty!

instruktorka: absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studentka logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej. Czynnie angażuje się w pracę z dziećmi i młodzieżą.

Skip to content