Wydarzenia

Wypożyczalnia rowerów

  • Ogłoszenie
  • Lokalizacja: Łukasińskiego
  • Grupa wiekowa: Dzieci, Młodzież, Dorośli

Od 17 kwietnia zapraszamy do wypożyczalni rowerów w OKiS.

Rowery są po przeglądzie i serwisie, gotowe do bezpiecznej jazdy!

 

Wypożyczalnia funkcjonuje 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zanim wybierzemy się na przejażdżkę, wypełnić musimy kartę wypożyczenia. Dokumentem niezbędnym jest dowód osobisty.

Wypożyczalnia jest czynna od 17 kwietnia do połowy października w recepcji OKiS (wejście na rogu z ul. Słowackiego) .

 

GODZINY WYPOŻYCZALNI:

 

Poniedziałek – piątek :

– w godz. 10:00-16:00 – należy zadzwonić do sekretariatu OKiS i zgłosić chęć wypożyczenia. Rower zostanie wydany od ręki. Tel. 227719070

– w godz. 16:00-19:00 – wypożyczamy w otwartej recepcji OKiS

 

Sobota – niedziela :

– w godz. 10:00-19:00 – w otwartej recepcji OKiS.

 

Rower należy zwrócić do godziny 21:00 tego samego dnia.

 

Zapraszamy.

 


REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW MIEJSKICH

 

§ 1
1. Wypożyczalnia rowerów miejskich będzie czynna od 17 kwietnia do połowy października 2023.
2. Wypożyczenie rowerów możliwe jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 19.00.
3. Rowery wypożyczane są maksymalnie na jeden dzień, tzn. muszą być zwrócone najpóźniej o godz. 21.00 w dniu, w którym zostały wypożyczone.
4. Istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji rowerów.
5. Wypożyczanie rowerów jest bezpłatne.
6. Rowery udostępnia się w budynku Gminy Zielonka – Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce przy ul. Łukasińskiego 1/3.
7. Właścicielem rowerów jest Gmina Zielonka.

 

§ 2
1. Wypożyczający zobowiązuje się do:
a) korzystania z roweru wraz z wyposażeniem zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) w trakcie postoju przypinania roweru w sposób uniemożliwiający jego kradzież bez pokonania zamknięcia,
c) terminowego zwrotu roweru wraz z wyposażeniem w niepogorszonym stanie technicznym,
d) pokrycia ewentualnych kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia roweru lub jego wyposażenia z winy wypożyczającego,
e) zwrotu równowartości roweru lub jego wyposażenia w przypadku utraty na skutek kradzieży lub zgubienia.
2. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec właściciela rowerów z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.
3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w częściach rowerowych (materiałach).

 

§ 3
1. Aby wypożyczyć rower, należy:
a) być osobą pełnoletnią,
b) wypełnić kartę wypożyczenia roweru, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
c) przedstawić osobie udostępniającej rower dokument tożsamości ze zdjęciem.
2. Udostępniający ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.