Zajęcia

Język polski

  • Nauka i rozwój
  • Lokalizacja: Łukasińskiego
  • Grupa wiekowa: Młodzież
  • Cena: 160 zł / miesiąc
Zapisz się na zajęcia

prowadzenie: Aleksandra Syrówka


wiek: uczniowie klas 7 i 8
termin: czwartek
godz. 16.00 – 17.30

lokalizacja: ul. Łukasińskiego 1/3

 

cena: 160 zł / miesiąc (we wrześniu i w styczniu 80 zł, w kwietniu 200 zł) (więcej informacji w cenniku zajęć stałych - zobacz poniżej)
UWAGA: Aby uzyskać zniżkę na Kartę Dużej Rodziny należy uiścić opłatę w kasie OKiS

O zajęciach

Niejeden uczeń marzy o tym, aby znaleźć się w szkole średniej, która charakteryzuje się wysokim poziomem nauczania. To bowiem bardzo często przepustka do wymarzonych studiów na renomowanej uczelni. Warto więc, aby uczeń ostatnich klas szkoły podstawowej dobrze przygotował się do czekającego go egzaminu ósmoklasisty, którego wynik wpłynie na rekrutację do liceum.

 

Sposobem na ocenę własnej wiedzy i uzupełnienie jej luk jest udział w kursie przygotowującym do egzaminu ósmoklasisty z języka polskiego. Podczas zajęć powtórzymy lektury, utrwalimy zasady tworzenia długich i krótkich form pisemnych, omówimy istotne zagadnienia literackie oraz językowe, będziemy rozwiązywać i analizować arkusze egzaminacyjne z ubiegłych lat. W razie potrzeby zajmiemy się rozwiązywaniem bieżących problemów związanych z materiałem przerabianym w szkole.

Korzyści

Dobry wynik z egzaminu ósmoklasisty!

Instruktorka

Absolwentka filologii polskiej na Uniwersytecie Warszawskim. Obecnie studentka logopedii na Uniwersytecie Warszawskim. Nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej.