Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce, jaki znamy dzisiaj, to instytucja, która zmieniała się przez lata wraz ze swoim miastem. Podwarszawskie Miasto konstruowało się, przeżywało zmianę ustrojową, rosło, ewoluowało i oczywiście kreowało rozwój centrum kulturalnego.

 

Na początku potrzeby kulturalne i życia społecznego mieszkańców zapewniały kluby osiedlowe. W okresie przełomu w miejscu jednego z takich klubów mieliśmy już jednak ten instytucjonalny wspólny ośrodek - Miejski Klub Kultury, wkrótce nazywany Ośrodkiem Kultury. Do 1991 r. mieścił się on w części pawilonu handlowego zlokalizowanego przy ulicy Wolności 2.

OK nie dysponował wielkimi przestrzeniami, ale młodzi ludzie chętnie spędzali tam twórczo czas. Świadczą o tym czarno-białe fotografie zachowane na kartach kronik, odręcznie tworzone fantazyjne afisze, informujące o wystawach, podejmowanych inicjatywach, działaniach społecznych i spotkaniach z zaproszonymi twórcami.

 

Część związana ze sztuką odbywała się wówczas pod szyldem Galerii ZET, która realizowała równolegle swój program.

Przełomową inwestycją lat 90-tych była budowa nowego budynku dla kultury. W nowym miejscu, przy ul. Literackiej 20, Ośrodek Kultury prowadził działania w latach 1991-2008. Wielu mieszkańców wciąż z nostalgią wspomina tamten okres. Kojarzy się on z kameralnym miejscem spotkań i działań dla licznych aktywnych środowisk, a przede wszystkim z okresem młodości wielu z nas.

W nowym tysiącleciu (kiedy już uspokoiliśmy się, że nie będzie końca świata), w mieście przystąpiono do realizacji wielkich inwestycji. Pozornie z Ośrodkiem niezwiązane miały mieć dla niego niebagatelne znaczenie w przyszłości. W kraju dokonywała się reforma oświaty a w Zielonce podjęto w związku z nią śmiałą strategiczną decyzję o budowie nowego i, jak na owe czasy, bardzo nowoczesnego i imponującego budynku gimnazjum. W obiekcie znalazła się wielka hala sportowa oraz sala widowiskowa. Nieopodal natomiast, przy ul. Dziennikarskiej, wybudowano duży obiekt sportowy - stadion miejski.

Taka infrastruktura nie była w tamtym czasie powszechnym dobrem, mięliśmy się czym pochwalić w okolicy.

W tym momencie naszej małej-wielkiej historii, aby skutecznie administrować dużymi obiektami sportowymi oraz by wykorzystać nowe przestrzenie ówczesnego gimnazjum na działania kulturalne, władze samorządowe powołały Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce. Od tego momentu OKiS mieścił się w budynku przy ul. Łukasińskiego 1/3 a obszar jego statutowej działalności poszerzył się o sport. Dysponowanie salą widowiskową z 230 miejscami oraz halą sportową z trybunami dla 500 osób, a także terenu zielonego wokół – to atuty, które przeważyły w procesie zmian i które potem wykorzystywał OKiS w swojej działalności.

Działanie w nowym miejscu miało swoje wady i zalety, wiązało się ze współdzieleniem przestrzeni ze szkołą, najpierw gimnazjum, potem szkołą podstawową. Przewrotnie, bolączką był tym razem brak małych pomieszczeń na pracownie i kameralne wydarzenia.

I tu w roku 2022 OKiS wykonał kolejną woltę, wykorzystując moment, gdy pojawiła się nowa możliwość. Aby móc rozszerzać ofertę i dalej się rozwijać rozpoczęliśmy adaptację dawnej siedziby Ośrodka, ponownie do naszych celów. Dlatego możemy już dzisiaj powiedzieć o dwóch lokalizacjach, w których prowadzimy działania. 

 

Dyrektorzy Ośrodka:

Grażyna Krzyżak-Krzyżanowska (1986-1995)

Grzegorz Dudzik (1995-1999)

Robert Smoderek (1999-2022)

Adam Lisiecki od 2022.