Łukasińskiego 1/3

To nasz adres. Tu mieści się główna scena Zielonki – sala widowiskowa oraz hala sportowa i sala aerobic, a także wybrane pracownie. Tutaj także jest nasze „centrum dowodzenia”.

Literacka 20

To dawna siedziba Ośrodka Kultury. Od 2022 r. wykorzystujemy budynek ponownie do naszych celów. Stał się on drugą lokalizacją OKiS. Mamy nadzieję, że już w roku 2023 uda się go wyremontować.
Dlatego w opisach naszych zajęć zwracajcie uwagę na informacje o lokalizacji!

Informacje dla osób z niepełnosparwnością

Read English

Łukasińskiego 1/3
​This is our address. This is where the main stage of Zielonka is located - an auditorium, a sport hall
and an aerobics room, as well as selected studios. This is also a place, where our "command center" is
located.
 
Literacka 20
This is the former seat of the Cultural Centre. From 2022, we use the building again for our purposes.
It became the second location of the Center of Culture and Sport. We hope it will be renovated in 2023.

Читай українською мовою

Лукашинського 1/3
Це наша адреса. Саме тут розташовані головна сцена Зельонки - глядацький зал,
спортивний зал і зал аеробіки, а також окремі студії. Тут також знаходиться наш
«командний центр».
 
Літерацька 20
Це колишнє місце розташування Осередку Культури. З 2022 року ми знову
використовуємо будівлю для своїх потреб. Він став другою локацією ОКіС.
Сподіваємося, що його відремонтують у 2023 році.