Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted by on Cze 14, 2017

Studenci już na wakacjach

Studenci już na wakacjach

W środę 14 czerwca 2017 słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku wysłuchali ostatniego wykładu przed przerwą wakacyjną. O historii rodów ziemiańskich naszego regionu opowiadał Piotr Szymon Łoś. Po wykładzie uroczyście podsumowaliśmy rok działań UTW. Pamiątkowe dyplomy wręczył słuchaczom Burmistrz Grzegorz Dudzik i Dyrektor OKiS Robert Smoderek.

W roku akademickim 2016/2017 Uniwersytet zorganizował 26 wykładów stacjonarnych. Historię Mazowsza i Wielkopolski słuchacze UTW poznawali goszcząc w Poznaniu, Toruniu, Łowiczu i Nieborowie. Ponadto słuchacze aktywnie uczestniczyli w życiu kulturalnym, wyjeżdżając na spektakle i koncerty.  W obu semestrach odbyło się sześć takich wyjazdów (do teatrów warszawskich, Opery, Filharmonii oraz koncert w Pałacu w Radziejowicach). Tzw. wykłady wyjazdowe odbyły się w Zamku Królewskim w Warszawie, w Muzeum Warszawskiej Pragi, a także w Belwederze i Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich. W ramach działań na rzecz profilaktyki zdrowia zorganizowano spotkania z diabetologiem.

W grupach zainteresowań odbywały się warsztaty poświęcone modzie i urodzie, warsztaty psychologiczne oraz taneczne i zajęcia językowe we współpracy z Green School. Stałe zajęcia dodatkowe, w których w OKiS mogli uczestniczyć seniorzy, to rękodzieło i gimnastyka. Uniwersytet był także miejscem, gdzie sami uczestnicy mogli zaprezentować swoje działania. Zorganizowano kiermasze rękodzieła, a także prezentacje filmów tworzonych przez słuchaczy.

Koordynatr UTW Agnieszka Sokołowska podziękowała w sposób szczególny za aktywność na rzecz UTW Pani Agnieszce Iciek (starosta roku, prowadzenie kroniki) Pani Henryce Czubie (koordynacja działań Koła rękodzieła, realizacja widowiska „Rewia ‘Lata dwudzieste’”) oraz Panu Ryszardowi Jazienickiemu za fotograficzne i filmowe dokumentowanie wydarzeń na UTW. W imieniu słuchaczy głos zabrała Agnieszka Iciek, dziękując pracownikom OKiS za wkład pracy w funkcjonowanie Uniwersytetu.

Na koniec spotkania studenci odłożyli notatniki i spędzili wspólnie czas na zabawach integracyjnych przy ciastku.