Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted by on Kwi 20, 2016

Wypożycz rower

Wypożycz rower

Od 15 kwietnia w Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce można wypożyczyć rower. Bezpłatna wypożyczalnia rowerów funkcjonuje 7 dni w tygodniu, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

Do dnia 24 czerwca rower można wypożyczyć:

od poniedziałku do piątku

  • w godz. 10:00-16:00 w sekretariacie OKiS, wejście od strony gimnazjum;
  • w godz. 16:00-19:00 w recepcji OKiS, wejście od ul. Słowackiego;

 w soboty i niedziele

  • w godz. 10:00-19:00 w recepcji OKiS, wejście od ul. Słowackiego.

W okresie wakacyjnym rowery wypożyczamy od poniedziałku do niedzieli w godz. 10:00-19:00 w recepcji OKiS (wejście przy ul. Słowackiego).

Rower należy zwrócić do godziny 21:00 tego samego dnia.

Zanim wybierzemy się na przejażdżkę, wypełnić musimy kartę wypożyczenia. Dokumentem niezbędnym jest dowód osobisty.  Rowery przekazywane są wraz z łańcuchem zabezpieczającym.  Jednoślady zostały specjalnie oznakowane w komendzie stołecznej w ramach policyjnej akcji znakowania.

Dostępnych jest dziesięć rowerów typu miejskiego.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW MIEJSKICH

§ 1

1. Wypożyczalnia rowerów miejskich będzie czynna od 15 kwietnia do 15 października.

2. Wypożyczenie rowerów możliwe jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 19.00.

3. Rowery wypożyczane są maksymalnie na jeden dzień, tzn. muszą być zwrócone najpóźniej o godz. 21.00 w dniu, w którym zostały wypożyczone.

4. Istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji rowerów.

5. Wypożyczanie rowerów jest bezpłatne.

6. Rowery udostępnia się w budynku Gminy Zielonka – Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce przy ul. Łukasińskiego 1/3.

7. Właścicielem rowerów jest Gmina Zielonka.

§ 2

1. Wypożyczający zobowiązuje się do:

a) korzystania z roweru wraz z wyposażeniem zgodnie z jego przeznaczeniem,

b) w trakcie postoju przypinania roweru w sposób uniemożliwiający jego kradzież bez pokonania zamknięcia,

c) terminowego zwrotu roweru wraz z wyposażeniem w niepogorszonym stanie technicznym,

d) pokrycia ewentualnych kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia roweru lub jego wyposażenia z winy wypożyczającego,

e) zwrotu równowartości roweru lub jego wyposażenia w przypadku utraty na skutek kradzieży lub zgubienia.

2. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec właściciela rowerów z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.

3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w częściach rowerowych (materiałach).

§ 3

1. Aby wypożyczyć rower, należy:

a) być osobą pełnoletnią,

b) wypełnić kartę wypożyczenia roweru, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,

c) przedstawić osobie udostępniającej rower dokument tożsamości ze zdjęciem.

2. Udostępniający ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.