Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu
Podziękowania i podsumowania na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

Podziękowania i podsumowania na Uniwersytecie Trzeciego Wieku

W czerwcu uroczyście zakończył semestr Uniwersytet Trzeciego Wieku. To był dobry rok na UTW. Oprócz udziału w wykładach słuchacze uczestniczyli w ciekawych tematycznych wycieczkach, korzystali z oferty kulturalnej Warszawy i podejmowali różnego typu zaangażowania (udział w projekcie UTW dla Społeczności, działania w Miejskiej Radzie Seniorów). Uniwersytet zyskuje też nowych członków, co bardzo cieszy. Podczas uroczystego zakończenia roku dyplomy wręczyli słuchaczom Burmistrz Grzegorz Dudzik, który w tym roku gościł na UTW również w charakterze wykładowcy, i Dyrektor OKiS Robert Smoderek. W imieniu słuchaczy głos zabrały i podziękowanie dla pracowników Ośrodka Kultury i Sportu wyraziły panie starościny Maria Wojciechowska i Agnieszka Iciek. Ostatni w semestrze wykład, tym razem poświęcony starożytnym dziejom greckich Aten, wygłosiła dr Ewa Zawadzka-Kowalska a spotkanie umilił występ ucznia szkoły muzycznej II stopnia Macieja Kursy. Przerwa wakacyjna w zajęciach potrwa do 19 września, kiedy to odbędzie się dzień otwarty UTW i z nową energią planować będziemy działania seniorów w Zielonce jesienią i zimą. Nie oznacza to całkowitego uśpienia na UTW, bowiem w okresie wakacyjnym grupa wolontariuszy pracować będzie...

Read More
UTW szlakiem Orlich Gniazd

UTW szlakiem Orlich Gniazd

W maju 2018 słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku zwiedzali Jurę Krakowsko-Częstochowską przemierzając szlak Orlich Gniazd. To była bardzo pouczająca przygoda – okazja do zgłębienia historii i legend regionu, które są tu szczególnie żywe. Na szlaku wycieczki znalazły się między innymi zamki w Ogrodzieńcu, Mirowie i Bobolicach, Ojcowski Park Narodowy z zamkiem Pieskowa Skała oraz Sanktuarium w Leśniowie. Po raz kolejny przekonaliśmy się jak piękny jest nasz kraj. Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji Ryszarda Jazienickiego.                                                                                                                            ...

Read More
Śladami Marii Walewskiej

Śladami Marii Walewskiej

Wiosenna pogoda umożliwia słuchaczom Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Zielonki organizację wykładów wyjazdowych, czyli poszerzanie wiedzy o Polsce poza murami OKiS. We wtorek 24 kwietnia Uniwersytet zorganizował wykład wyjazdowy na szlaku miejsc związanych z postacią Marii Walewskiej. W programie zwiedzania znalazła się średniowieczna kolegiata w Tumie, Muzeum na zamku w Łęczycy, pałac w Walewicach oraz dwór i grobowiec w Kiernozi. Prowadzącym był przewodnik i regionalista Przemysław Pilich.                                                        ...

Read More
Na Uniwersytecie zgodnie z etykietą

Na Uniwersytecie zgodnie z etykietą

Etykieta przy stole – taki „kurs” ukończyli słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku podczas przedświątecznego spotkania. Gośćmi UTW byli kucharz Robert Krasuski oraz doświadczony restaurator i kelner Dariusz Grzesiuk. Goście opowiadali między innymi o zgodnym z zasadami etykiety nakrywaniu stołu, o sposobie podawania gościom potraw, o właściwym doborze wina do potraw, czy też o sposobie podawania herbaty. Nie był to tradycyjny wykład, ale prezentacja w praktyce. Słuchacze Uniwersytetu weszli w rolę gości i degustowali potrawy serwowane przez kelnera a przygotowane na potrzeby pokazu przez Roberta Krasuskiego. Dziękujemy za to pouczające i smaczne spotkanie. Fot: Ryszard Jazienicki.                ...

Read More
UTW w oliwnym gaju

UTW w oliwnym gaju

Kolejny wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, w środę 7 marca 2018, poświęcony był oliwie, włoskiej tradycji uprawy drzew oliwnych i naturalnego tłoczenia oraz sztuce jej smakowania. Gościem UTW była dziennikarka Urszula Rzepczak, od wielu lat korespondentka telewizyjna z Włoch. Jest ona również pierwszą w Polsce sommelierką oliwy, dlatego w sposób fachowy wyjaśniała słuchaczom po czym poznać dobrą oliwę i jak ją degustować by rozpoznać walory smakowe właściwe różnym odmianom. Uczestnicy spotkania mogli też posmakować świeżej, przywiezionej wprost od producenta, produkowanej naturalną metodą...

Read More
Goście UTW

Goście UTW

W środę 21 lutego na Uniwersytecie Trzeciego Wieku odbył się pokaz filmu „Smak kradzionych jabłek”. Jest to przykład kina amatorskiego, zrealizowanego między innymi przez seniorów, którzy w wolnym czasie realizują pasje aktorskie i filmowe. Autorką scenariusza i reżyserką filmu jest Lucyna Wydra a autorką zdjęć Janina Kmiecik, mieszkanka Zielonki, niegdyś słuchaczka UTW. Aktorzy grający w filmie – Alina Kamińska i Wiktor Skowroński – byli gośćmi UTW. Opowiadali o swojej pasji, o kulisach powstawania filmu, o zrealizowanych innych projektach ze swoim udziałem i planach na przyszłość. Film został dobrze przyjęty przez słuchaczy, ponieważ w krótkiej i lekkiej formie fabularnej dotknął problemów, z jakimi borykają się osoby starsze. Serdecznie dziękujemy za to...

Read More