Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Posted by on Kwi 19, 2022

Do wypożyczalni rowerów zapraszamy od 19 kwietnia

Do wypożyczalni rowerów zapraszamy od 19 kwietnia

Od 19 kwietnia zapraszamy do wypożyczalni rowerów w OKiS. Rowery są po przeglądzie i serwisie, gotowe do bezpiecznej jazdy.

Wypożyczalnia funkcjonuje 7 dni w tygodniu, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zanim wybierzemy się na przejażdżkę, wypełnić musimy kartę wypożyczenia. Dokumentem niezbędnym jest dowód osobisty.

Wypożyczalnia jest czynna od 19 kwietnia do 16 października 2022 w recepcji OKiS (wejście na rogu z ul. Słowackiego) .

ZASADY WYPOŻYCZANIA:

Poniedziałek – piątek :

– w godz. 10:00-16:00 – należy zadzwonić do sekretariatu OKiS i zgłosić chęć wypożyczenia. Rower zostanie wydany od ręki. Tel. 227719070

– w godz. 16:00-19:00 – wypożyczamy w otwartej recepcji OKiS

Sobota – niedziela :

– w godz. 10:00-19:00 – w otwartej recepcji OKiS.

Rower należy zwrócić do godziny 21:00 tego samego dnia.

Zapraszamy.

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI ROWERÓW MIEJSKICH
§ 1
1. Wypożyczalnia rowerów miejskich będzie czynna od 19 kwietnia do 16 października 2022.
2. Wypożyczenie rowerów możliwe jest od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 10.00 do 19.00.
3. Rowery wypożyczane są maksymalnie na jeden dzień, tzn. muszą być zwrócone najpóźniej o godz. 21.00 w dniu, w którym zostały wypożyczone.
4. Istnieje możliwość telefonicznej rezerwacji rowerów.
5. Wypożyczanie rowerów jest bezpłatne.
6. Rowery udostępnia się w budynku Gminy Zielonka – Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce przy ul. Łukasińskiego 1/3.
7. Właścicielem rowerów jest Gmina Zielonka.
§ 2
1. Wypożyczający zobowiązuje się do:
a) korzystania z roweru wraz z wyposażeniem zgodnie z jego przeznaczeniem,
b) w trakcie postoju przypinania roweru w sposób uniemożliwiający jego kradzież bez pokonania zamknięcia,
c) terminowego zwrotu roweru wraz z wyposażeniem w niepogorszonym stanie technicznym,
d) pokrycia ewentualnych kosztów naprawy w przypadku uszkodzenia roweru lub jego wyposażenia z winy wypożyczającego,
e) zwrotu równowartości roweru lub jego wyposażenia w przypadku utraty na skutek kradzieży lub zgubienia.
2. Wypożyczający zrzeka się wszelkich roszczeń wobec właściciela rowerów z tytułu wypadków, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego roweru.
3. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wady ukryte w częściach rowerowych (materiałach).
§ 3
1. Aby wypożyczyć rower, należy:
a) być osobą pełnoletnią,
b) wypełnić kartę wypożyczenia roweru, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu,
c) przedstawić osobie udostępniającej rower dokument tożsamości ze zdjęciem.
2. Udostępniający ma prawo odmówić wypożyczenia roweru bez podania przyczyny.

Skip to content