Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Kalendarz

Paź
6
sob
Gliniankowa Pętla
Paź 6@07:00 – 10:00

gp2018

GLINIANKOWA PĘTLA 2018 R E G U L A M I N

CEL IMPREZY

Upowszechnianie biegania, jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji fizycznej,

Rozwijanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.

ORGANIZATOR

Bogdan Krysiński (radny), Urząd Miasta Zielonka, Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce,

TERMIN I MIEJSCE

Bieg odbędzie się w dniu 06.10.2018 r. (sobota) o godz. 11:00 na terenie Glinianek w Zielonce.

Start i meta jest zlokalizowana na plaży trawiastej przy parkingu (obok ul. Spacerowej)

TRASA BIEGU

Trasa biegu ma długość ok.1600 m. Prowadzi nieutwardzoną ścieżką wokół Glinianek.

WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Udział w zawodach mogą wziąć osoby dorosłe oraz dzieci urodzone w roku 2011 i starsze
  (z wyłączeniem kategorii rodzinnej).
 2. W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazać się ważną legitymacją.

szkolną lub dokumentem tożsamości (zdjęcie i data urodzenia).

 1. Zawodnik nie wnosi opłaty wpisowej.
 2. Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie. W przypadku braku badań

Zawodnik musi złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału

w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność. Podpisując oświadczenie zawodnik

zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach

imprezy. W imieniu osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.

Oświadczenia znajdują się na stronie internetowej okis.zielonka.pl oraz zielonka.pl, oraz będą dostępne w biurze zawodów w dniu biegu .

ZGŁOSZENIA

Zawody są ogólnodostępne. Biuro zawodów mieści się na parkingu przy gliniankach.

Zapisy odbywać się będą od godz. 9:30 – 10:50 w miejscu zawodów.

KATEGORIE

Wyróżnia się trzy, niżej podane kategorie (podano przedziały roku urodzenia):

Mężczyźni                                 Kobiety                                     Rodzinna

MD  2011 –  2006                   KD   2011 – 2006               R  osoba pełnoletnia + dziecko

M1   2005 – 1993                    K1   2005 – 1993            urodzone w roku 2012 lub młodsze

M2   1992 – 1973                    K2   1992 – 1973

M3   1972 i starsi                    K3   1972 i starsze

W kategorii Rodzinnej oznaczonej literą „R” startuje zespół rodzinny składający się z pełnoletniego członka rodziny (minimum jednego) oraz dziecka (minimum jednego), urodzonego w roku 2012 lub młodszego. Każda rodzina może wystawić tylko jeden zespół. Zespół ten musi razem wystartować i razem wbiec na linię mety biegu (liczy się czas dziecka).

PROGRAM ZAWODÓW

 • od 9:30 do 10:50 – przyjmowanie zgłoszeń i oznakowywanie zawodników numerami

startowymi

 • ok. 11:00 – start pierwszego zawodnika
 • ok. 12:40 – dekoracja trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
 • ok. 13:00 – zakończenie zawodów

ZASADY BIEGU

Zawodnicy startują indywidualnie co 60 sekund.

NAGRODY

W klasyfikacji generalnej (tzw. OPEN) trzech najlepszych zawodników otrzyma puchar,
medal i dyplom.

W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca I, II i III – zawodnik otrzymuje medal i dyplom.

Pozostali zawodnicy otrzymują dyplom.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku złych warunków atmosferycznych biegi zostaną rozegrane w innym terminie.
 2. Organizator zapewnia obsługę medyczną.
 3. Organizator nie zapewnia zawodnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia na życie,

zdrowotnego, odpowiedzialności cywilnej z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń,

śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem

zawodnika w zawodach oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności

 1. Organizator zapewni możliwość przechowania rzeczy osobistych.
 2. Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi

odpowiedzialności.

 1. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych           osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy           95/46/WE. Administratorem danych osobowych jest OKiS w Zielonce.

 1. Dane osobowe zawodników będą przetwarzane w celach przeprowadzania zawodów,

wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania i rozliczenia nagród. Przetwarzanie obejmuje

również publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia, szkoły , do

której uczęszcza, nazwą miejscowości, w której zamieszkuje.

 1. Interpretacja zapisów powyższego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych będzie

dokonywana tylko przez organizatorów.

 1. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez zawodnika

(przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), zostanie on zdyskwalifikowany.

 1. W uzasadnionych przypadkach Organizator może nie dopuścić zawodnika do biegu lub

nie pozwolić na jego kontynuowanie (np. niestosowne zachowanie, względy zdrowotne).

 1. Uczestnicy zawodów, którzy nie odebrali dyplomów w biurze zawodów mogą odebrać

dyplomy w Urzędzie Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 pok.110 (tel. 22  761 39 51).

 1. Wyniki zawodów zostaną zamieszczone na stronie internetowej okis.zielonka.pl oraz

zielonka.pl w okresie do 5 dni od daty zawodów.

ORGANIZATOR

Rock Live Zielonka 9 – rockowe granie
Paź 6@15:00 – 16:00

W sobotę 6 października 2018 r. w sali widowiskowej Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce o godzinie 17:00 wystartuje finał akcji Rock Live Zielonka IX dla Gabrysi, Zuzi i Marcina.. W dziewiątej edycji naszej akcji charytatywnej gramy dla poprawienia warunków życia i leczenie dzieci chorujących na mukowiscydozę Gabrysi i Zuzi oraz wsparcie dla dotkniętego okołoporodowym porażeniem dziecięcym Marcina.

W tym roku wystąpią:

– wołomiński M.O.R.O.N. hardcoreowy skład, który grał w tegorocznym finale Pol’and”Rock Festival w Kostrzynie nad Odrą (dawniej Woodstock),

– Dispelled Reality, prog-metalowy zwycięzca publiczności tegorocznego wydania warszawskiej edycji Emergenza Festival 2018 oraz wielu innych wyróżnień w konkursach muzycznych na terenie naszego kraju,

– warszawski, metalowy Bloody Mess supportujący najlepszych w Polsce,

– grupa legendarnych, warszawskich muzyków tworząca formację Funky Tank, grający klasykę rocka, członków m. in. zespołu Jary OZ, czy wcześniej grający w zespole Oddział Zamknięty.

Wstęp dla wszystkich jest wolny. Prosimy o datki dla dzieciaków podczas koncertu do dedykowanych skarbon lub wpłaty tutaj: https://zrzutka.pl/a2ekax

9 finał Rock Live Zielonka swoim patronatem objęło Rock Radio oraz Wiara Rocka, Odkrywamy Idoli, Strefa Music Art., Moja Gazeta Regionalna, Ströer Media, Boddah Art Multimedia, Zielonka24.pl, Prosoundart.

Zapraszają społeczni organizatorzy koncertu:

Radomir Osiński – dyr artystyczny Rock Live Zielonka

Rodzice Gabrysi, Zuzi i Marcina, Marta Zubowicz – odpowiedzialna za Zbiórkę Publiczną, Michał Semik – wsparcie techniczne, Jakub Nienałtowski – realizacja oświetlenia sceny, Inicjatywa Dla Zielonki, Ośrodek Kultury i Sportu Zielonka, zespoły rockowe 9 Rock Live Zielonka, wolontariusze.

Widzimy się pod sceną!

http://rockradio.tuba.pl

rock

Paź
14
nie
KONCERT: Klezmersi
Paź 14@17:00 – 18:00

To już 10 lat OKiS Zielonka prowadzi swoją kulturalną i sportową działalność w budynku szkoły przy ul. Łukasińkiego 1/3. Z tej okazji serdecznie zapraszamy na koncert znanego i cieszącego się nieustającym powodzeniem zespołu Klezmersi, pod kierunkiem Roberta Smoderka dyrektora OKiS.

Klezmersi BP Robert K Klezmersi BP Damian klezmersi BP Ja klezmersi BP Michał

Paź
18
czw
Koncert: Ballady i pieśni wojenne
Paź 18@17:00 – 18:30

W imieniu organizatorów i wykonawców koncertu serdecznie zapraszamy na klimatyczny koncert ballad i pieśni wojennych.

Czwartek 18 października 2018, godz. 19:00.

bardowskiniepodleglej

Paź
27
sob
XXI Maraton Teatralny
Paź 27@11:00 – 21:00
 1. 1. Maraton Teatralny odbędzie się w dnia 27 października 2018 r. roku w Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce przy ul. Łukasińskiego 1/3, w Miejskiej Sali Widowiskowej.
 1. 2. Maraton ma charakter otwartego przeglądu połączonego z konkursem, w trakcie którego nagrodzone zostaną:
 • Najlepsze przedstawienie
 • Najlepsza kreacja aktorska
 • Nagroda Jury
 1. 3. Przedstawienia będą oceniane przez jury w skład, którego wejdą osoby profesjonalnie zajmujące się problematyką teatralną. Lech Śliwonik i Edward Wojtaszek.
 2. 4. Wyłonionym laureatom zostaną przyznane nagrody rzeczowe.
 3. 5. Prezentacja nie może:

-zawierać obraźliwych treści oraz naruszać norm etycznych i moralnych,

-zawierać treści przeznaczonych wyłącznie dla osób dorosłych,

– obrażać uczuć religijnych.

 1. 6. W Maratonie mogą wziąć udział wszystkie teatry niezawodowe, których przedstawienia nie będą dłuższe niż 60 min, a montaż i demontaż scenografii własnej nie może trwać dłużej niż 20 min. Podanie w karcie zgłoszenia nieprawdziwego czasu trwania spowoduje eliminację przedstawienia.
 2. 7. Organizator zapewnia nagłośnienie, obsługę techniczną, oświetlenie oraz odtwarzacz CD.
 3. 8. Zgłoszenia do Maratonu odbywają się poprzez wypełnienie karty zgłoszeniowej, oznaczające akceptację warunków regulaminu i dostarczenie jej pocztą elektroniczną z potwierdzeniem odbioru. Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń upływa 19 października br. Wraz ze zgłoszeniem uczestnicy proszeni są o nadesłanie krótkiej noty biograficznej, zdjęcia i innych informacji i materiałów pomocnych w przygotowaniu folderu.
 4. 13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za treści zawarte w programie grup teatralnych.

Zdjęcia pochodzą z XX M.T.

1-0187.jpg 1-0157.jpg 1-0104.jpg 1-0073.jpg 1-0020.jpg

Unihokej: Zielonka vs Kębłowo
Paź 27@16:00 – Paź 28@13:00

Po udanym turnieju juniorek młodszych, w którym Dzikie Gęsi Zielonka okazały się bezkonkurencyjne w swojej grupie eliminacyjnej, przyszedł czas na trudniejsze wyzwanie. Tym razem najstarsze Gąski w ramach 5 i 6 kolejki Ligi Juniorek Starszych podejmą zespół Juniora Kębłowo. Dwumecz rozegrany zostanie już w najbliższy weekend, kibiców zapraszamy w na halę OKiS w sobotę na godzinę 18.00, rewanż zaplanowano zaś na niedzielę na godzinę 10.00. Serdecznie zapraszamy.

Plakat-JS w Zielonce, 27-28.10

Paź
28
nie
Spotkania z podróżą NAMIBIA
Paź 28@15:00 – 16:00

Namibia – na tropach Wielkiej Piątki

Anna i Marcin Szymczak

Wyruszymy w miesięczną podróż szutrowymi drogami Namibii. Odwiedzimy żyjące jak dawniej plemiona – Buszmenów, Damara i Himba. Poznamy ich zwyczaje, zajęcia i sposoby radzenia sobie w trudnym środowisku przyrodniczym. Wdrapiemy się na najwyższe wydmy najstarszej pustyni świata – Namib, przejedziemy spowitą mgłami drogą, wzdłuż wybrzeża szkieletów oraz zajrzymy na dno drugiego co do wielkości kanionu na świecie – Fishriver. Wśród szumiących traw sawanny zobaczymy dziko żyjące zwierzęta, mając nadzieję ujrzeć choć kilka z grona Wielkiej Piątki.

O NAS

Ich przygoda podróżnicza zaczęła się już w czasach studenckich, kiedy zorganizowali wspólnie kilka trekkingowych wypraw w Andy, Ałtaj, Tien Szan, góry Elburs czy Alpy Japońskie, Himalaje i Pamir. Wtedy też zmierzyli się z Jedwabnym Szlakiem w zachodnich Chinach, Uzbekistanie i Iranie. Dotarli na „Dach Świata” i pod świętą górę Kailasz dość nietypowo, z Kaszgaru. Smakowali zieloną herbatę pod Fuji, a także przemierzali amazońską dżunglę. Gdy urodziła im się córka Iga, zaczęli podróżować we trójkę. Razem zwiedzili świat od Nowej Zelandii przez Japonię, Chiny, Oman, Armenię, Gruzję, Europę po Maroko. Od pięciu lat podróżują już we czwórkę – z synkiem Jasiem – i zdążyli już odwiedzić Sardynię, Iran, Gruzję, Emiraty Arabskie i Namibię. Na wyjazdach dużo fotografują co znalazło swój wyraz w trzech wydanych albumach po Japonii, Boliwii i Tybecie.
www.fotografiapodroznicza.pl

Namibia_2 Namibia_6Namibia_5

Lis
5
pon
Jacek Wszoła gościem OKiS
Lis 5@10:00 – 11:30

W poniedziałek 5 listopada 2018 gościem OKiS będzie Jacek Wszoła – mistrz olimpijski, dwunastokrotny medalista mistrzostw Polski seniorów, rekordzista Polski, Europy i świata.

Seniorów z Zielonki zapraszamy na spotkanie z mistrzem. W programie wspólne ćwiczenia z instruktażem Jacka Wszoły oraz konsultacje z fizjoterapeutą.

Zgłoszenie udziału pod nr tel. 22 771 90 70.

Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce

Lis
17
sob
Liga juniorek starszych: Zielonka vs Towy Targ
Lis 17@19:00 – Lis 18@12:00
Skip to content