Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Kalendarz

Paź
3
czw
Wystawa „Moja podróż”
Paź 3@18:00 – Paź 18@19:00

W październiku w OKiS zobaczymy malarstwo Mateusza Wyczółkowskiego. Wernisaż już 03.10.2019 o 18:00.

Mateusz Wyczółkowski od urodzenia jest mieszkańcem Zielonki. Ukończył wydział Architektury na łódzkiej Politechnice. Jest malarzem samoukiem. Pochodzi z rodziny o wielopokoleniowych rodzinnych tradycjach artystycznych.
Prapradziadek stryjeczny, Leon Wyczółkowski był czołowym przedstawicielem Młodej Polski w nurcie malarstwa realistycznego. Dziadek, Witold Wyczółkowski, pamiętany przez starszych mieszkańców Zielonki, malował kwiaty, portrety i pejzaże. Miłośnicy sztuki pamiętają z pewnością także jego wystawy w Ośrodku Kultury. I to on inspirował młodego wtedy Mateusza do podejmowania pierwszych prób przenoszenia emocji na papier.
Mateusz początkowo posługiwał się suchą pastelą i tuszem, eksperymentował z linorytem i luksografią. Obecnie maluje farbami olejnymi oraz akrylowymi.  

Prace artysty przedstawiają krajobrazy, martwą naturę, architekturę i abstrakcje.
Jednak to widoki natury są najczęstszą formą wyrazu.

Zapraszamy serdecznie na wernisaż połączony z koncertem „Piano Jazz”. Przy pianinie wystąpi Marian Deja.

Czwartek 3 października, godz. 18:00, Galeria Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce, ul. Łukasińskiego 1/3.

Paź
5
sob
Bieg Gliniankowa Pętla
Paź 5@11:00 – 12:00

Miłośników biegania zapraszamy na kolejną edycję imprezy biegowej „Gliniankowa Pętla”. Wydarzenie w tym roku odbędzie się w sobotę 5 października 2019 r. na Gliniankach w Zielonce.  

GLINIANKOWA PĘTLA 2019
R E G U L A M I N

CEL IMPREZY
Upowszechnianie biegania, jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji fizycznej oraz rozwijanie czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.

ORGANIZATOR
Bogdan Krysiński, Urząd Miasta Zielonka, Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce

TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się w dniu 05.10.2019 r. (sobota) o godz. 11:00 na terenie Glinianek
w Zielonce.
Start i meta zlokalizowane są na plaży trawiastej przy parkingu (obok ul. Spacerowej)

TRASA BIEGU
Trasa biegu ma długość ok.1600 m. Prowadzi nieutwardzoną ścieżką wokół Glinianek.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w zawodach mogą wziąć osoby dorosłe oraz dzieci urodzone w roku 2012
i starsze (z wyłączeniem kategorii rodzinnej, w której mogą wziąć udział dzieci młodsze).
2. W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazać ważną legitymację szkolną lub dokument tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia).
3. Zawodnik nie wnosi opłaty wpisowej.
4. Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie. W przypadku braku badań Zawodnik musi złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność. Podpisując oświadczenie zawodnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. W imieniu osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Oświadczenia znajdują się na stronie internetowej okis.zielonka.pl oraz zielonka.pl, jak również będą dostępne w biurze zawodów w dniu biegu .

ZGŁOSZENIA
Zawody są ogólnodostępne. Biuro zawodów mieści się na plaży trawiastej przy gliniankach. Zapisy odbywać się będą od godz. 9:30 – 10:50 w miejscu zawodów.

KATEGORIE
Wyróżnia się trzy, niżej podane kategorie (podano przedziały roku urodzenia):

Mężczyźni Kobiety Rodzinna

MD 2012 – 2007 KD 2012 – 2007 R osoba pełnoletnia + dziecko
M1 2006 – 1994 K1 2006 – 1994 urodzone w roku 2013 lub młodsze
M2 1993 – 1974 K2 1993 – 1974
M3 1973 i starsi K3 1973 i starsze

W kategorii Rodzinnej oznaczonej literą „R” startuje zespół rodzinny składający się
z pełnoletniego członka rodziny (minimum jednego) oraz dziecka (minimum jednego), urodzonego w roku 2013 lub młodszego. Każda rodzina może wystawić tylko jeden zespół. Zespół ten musi razem wystartować i razem wbiec na linię mety biegu (liczy się czas ostatniego zawodnika z rodziny).

PROGRAM ZAWODÓW
· od 9:30 do 10:50 – przyjmowanie zgłoszeń i oznakowywanie zawodników numerami
startowymi
· ok. 11:00 – start pierwszego zawodnika
· ok. 12:40 – dekoracja trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
· ok. 13:00 – zakończenie zawodów

ZASADY BIEGU
Zawodnicy startują indywidualnie co 30 sekund.

NAGRODY
W klasyfikacji generalnej (tzw. OPEN) trzech najlepszych zawodników otrzyma puchar,
medal i dyplom.
W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca I, II i III – zawodnik otrzymuje medal i dyplom. Pozostali zawodnicy otrzymują dyplom.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku złych warunków atmosferycznych bieg zostanie rozegrany w innym terminie.
2. Organizator zapewnia obsługę medyczną.
3. Organizator nie zapewnia zawodnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia: na życie, zdrowotnego, od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem zawodnika w zawodach oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
4. Organizator zapewni możliwość przechowania rzeczy osobistych.
5. Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności.
6. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce.
7. Dane osobowe zawodników będą przetwarzane w celach przeprowadzania zawodów, wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania i rozliczenia nagród. Przetwarzanie obejmuje również publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia.
8. Interpretacja zapisów powyższego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych pozostaje w gestii Organizatorów.
9. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez zawodnika (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), zostanie on zdyskwalifikowany.
10. W uzasadnionych przypadkach Organizator może nie dopuścić zawodnika do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie (np. niestosowne zachowanie, względy zdrowotne).
11. Uczestnicy zawodów, którzy nie odebrali dyplomów w biurze zawodów mogą odebrać je w Urzędzie Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 pok.110 (tel. 22 761 39 51).
12. Wyniki zawodów zostaną zamieszczone na stronie internetowej okis.zielonka.pl oraz zielonka.pl w okresie do 7 dni od daty zawodów.

ORGANIZATOR

Rock Live 10
Paź 5@17:00 – 23:00

W sobotę 5 października zapraszamy na doroczny, jedyny rockowy koncert w naszym mieście.

W sali widowiskowej OKiS od godziny 17:00 gramy i tańczymy.

RockLive Zielonka jak zwykle ma wymiar dobroczynny.

Zagra pięć zespołów The Freuders, Lady Strange, DeKret, Terra Ubi Leones, ICON oraz fire group Enemy – official fanpage – wszyscy dla wszystkich. Od serca.
Sami z myślą tylko o innych.

Potrafimy, chcemy, pomagamy!
Dla Kamila Dzieciątko. Kamil to nasz sąsiad, ojciec trójki dzieci. Walczy z białaczką.

Ponadto 6 pażdziernika Rock Live wspiera pierwszy dobroczynny turniej ping ponga. Od godziny 10:00 na hali sportowej OKiS spotkania z mistrzami sportu, znajomymi, sportowa rywalizacja. Każdy może zagrać z każdym. I wiele innych atrakcji.
Od serca. Dla Kamila!
Rock Live Zielonka, Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce, Departament Dobra, Wolontariusze, Patroni i Sponsorzy, Widzowie – spotkajmy się razem na jedynej społecznie organizowanej tego typu akcji w Zielonce!
Cieszmy się, uśmiechajmy, szanujmy. Wspierajmy. Doceniajmy. Dowartościowujmy.

Paź
6
nie
I Dobroczynny Turniej Ping ponga
Paź 6@10:00 – 15:00

Inicjatywa Społeczna Departament Dobra we współpracy z organizatorami Rock Live Zielonka zapraszają na otwarty turniej ping ponga. Oba wydarzenia, koncerty i turniej, mają cel dobroczynny. W tym roku niesiemy pomoc Kamilowi Dzieciątko, naszemu sąsiadowi, który walczy z białaczką.

W niedzielę 6 października od godziny 10:00 na hali sportowej OKiS spotkania z mistrzami sportu, znajomymi, sportowa rywalizacja i dodatkowe atrakcje. Każdy może zagrać z każdym. Od serca. Dla Kamila!

Zapraszamy do hali sportowej OKiS w Zielonce, przy ul. Łukasińskiego 1/3 na turniej tenisa stołowego w 2 kategoriach:
szkoła podstawowa (gratis) i open (wpisowe, bez żadnych ograniczeń).
Wpisowe 20 zł będzie w całości przeznaczone na leczenie Kamila. Nr zbiórki publicznej: 2019/3981/KS.
Dla pierwszych 3 miejsc w obu kategoriach przewidziane są nagrody.

Więcej na FB tu.

 

Paź
7
pon
Koncert: Chan-Ho Ahn, nonet festiwalowy i soliści
Paź 7@18:00 – 19:30

W listopadzie zapraszamy do OKiS na dwa koncerty organizowane przy współpracy z Prywatną Szkołą Muzyczną im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie.

Będą to koncerty doktoranckie w wykonaniu orkiestr pod batutą Chan-Ho Ahn, dyrygenta z Korei Południowej, którego mielimy okazję poznać już w ubiegłym roku w Zielonce. Zapraszamy melomanów do sali widowiskowej w dwa kolejne czwartki: 7 i 14 listopada 2019.

7 listopada o godz. 18.00

WYSTĄPIĄ:

Festiwalowy Nonet Dęty Blaszany im. I. J. Paderewskiego oraz soliści: Joanna Kawalla, Leszek Lorent

W PROGRAMIE:

Szymon Kawalla – Lamento di St. Andrea Kim (prawykonanie) oraz Tryptyk koreański

14 listopada o godz. 18.00

WYSTĄPIĄ:

Festiwalowa Orkiestra Kameralna im. I. J. Paderewskiego oraz soliści: Joanna Kawalla, Paweł Rozbicki

W PROGRAMIE:

w. Kilar, F. Chopin, H. Wieniawski, Sz. Kawalla, W. Lutosławski, G. Bacewicz, I. J. Paderewski

Wstęp wolny.

 

Paź
12
sob
Uniwersytet Dziecięcy – inauguracja
Paź 12@10:00 – 11:30

W sobotę 12 października rozpoczynamy semestr na Uniwersytecie Dziecięcym w Zielonce. Tytuł spotkania inauguracyjnego to: ,,Z ziemi włoskiej do Polski… Hymn Polski i jego historia”.


Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat do udziału w zajęciach Uniwersytetu. Są to sobotnie spotkania łączące naukę z zabawą, w formie wykładowo-warsztatowej. W tym semestrze zaplanowano 8 spotkań stacjonarnych w Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce oraz wyjazd naukowy do Muzeum Świat Iluzji w Warszawie.

Sobota, 12.10.2019, sala widowiskowa OKiS, godz. 10:00.

Koszt udziału dziecka to opłata semestralna w wysokości 100 zł.

Program semestru XIII

Paź
18
pt
Teatr komedii „Ciekłokrystaliczni”
Paź 18@19:15 – 20:45

W tym roku w dniach 18-20 października zapraszamy widzów Maratonu Teatralnego w Zielonce na trzy wieczory w teatrem komedii.

 W piątek 18 października o godz. 19:15 zobaczymy spektakl „Ciekłokrystaliczni”

To pełen humoru słowno-muzyczny zabawny traktat, o tym, co każda dojrzała „dziewczynka” i każdy starszy „chłopczyk” wiedzieć  powinni. A że bywa,  iż tego nie wiedzą, spektakl przesycony jest mnóstwem wywołujących salwy śmiechu, autoironicznych żartów i spostrzeżeń wynikających z nabytej już mądrości życiowej bohaterów.  Widzowie znajdą tu humor najwyższej próby, zwłaszcza że osnuty wokół uczuć i spraw, które jeśli jeszcze kogoś z widzów nie dotyczą, to z pewnością dotyczyć będą. Dostrzegają to również widzowie właśnie wchodzący w dorosłe życie, co okazało się na premierze. Śmieją się i wzruszają, podobnie jak starsza widownia, odnajdująca w bohaterach samych siebie. Być może dzieje się tak za sprawą uwikłania bohaterów w nowe technologie, tak ważne dla młodych. Zapraszamy.

Wystąpią: Patrycja Zywert-Szypka i Marek Bartkowicz, a przy fortepianie Piotr Sawicki
Scenariusz i teksty piosenek – Marek Bartkowicz
Muzyka: Marek Bartkowicz, Radosław Laddy, Rafał Grząka.
Reżyseria – Marek Bartkowicz, Grzegorz Szybka

BILET w cenie 15 zł uprawnia do wejścia na wszystkie spektakle!  do nabycia w sekretariacie OKiS, pok. 27 lub przed spektaklami.

DO ZOBACZENIA W TEATRZE!

Paź
19
sob
Teatr komedii: „Henio czyli sposób na babcię”
Paź 19@18:00 – 19:30

W dniach 18-20 października 2019 zapraszamy widzów Maratonu Teatralnego w Zielonce na trzy wieczory w teatrem komedii.

 

W sobotę 19 października o 18:00 zapraszamy na komedię „Henio, czyli sposób na babcię”

Obiecana naszym widzom jeszcze wiosną komedia wreszcie zagości na naszej „Scenie pod dębami”. 

Żyjemy w trudnych czasach wolnego rynku i ostrej konkurencji. O własny biznes trzeba dbać wszelkimi dostępnymi sposobami. Tylko co zrobić, gdy pracujesz w branży pogrzebowej, w twojej firmie nagle zabrakło miejsca dla nowych klientów, a do pomocy masz jedynie żółtodzioba i emigranta zza wschodniej granicy? Z takich tarapatów może cię uratować jedna osoba – babcia!…
Spektakl adresowany do widzów 16+

Scenariusz – Grzegorz Reszka, Karolina Staniszewska
Reżyseria – Grzegorz Reszka
Scenografia i Kostiumy – Iwona Turek

OBSADA:

BABCIA – Marta Jedynak
RAFAŁ – Marcin Górski
LEON – Krzysztof Siwiński
HYDRAULIK – Marcin Barszcz
KSIĄDZ – Sebastian Budnicki
POLICJANTKA – Blanka Pieńkos
BORYS – Andrzej Puchała
GANGSTER – Rafał Bobrowski
GŁOS Z CENTRALI/POLICJANT – Krzysztof Czajka

 

BILET w cenie 15 zł uprawnia do wejścia na wszystkie spektakle!  do nabycia w sekretariacie OKiS, pok. 27 lub przed spektaklami.

DO ZOBACZENIA W TEATRZE!

Sala widowiskowa Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce, ul. Łukasińskiego 1/3

 

 

Paź
20
nie
Teatr komedii „Zemsta”
Paź 20@18:00 – 19:30

Zapraszamy widzów Maratonu Teatralnego w Zielonce na trzy wieczory w teatrem komedii.

 

W niedzielę 20 października o 18.00 na naszej scenie „Zemsta” Teatru Parabuch

Aleksander hr. Fredro

komedia w czterech aktach wierszem

1834

reżyseria i scenografia: RYSZARD JAKUBISIAK

muzyka :STANISŁAW MONIUSZKO

Obsada :

    Cześnik – Wiktor Skowroński
    Rejent – Jarek Ostrowski
    Papkin – Mateusz Talma
    Podstolina – Katarzyna Antoniewicz
    Klara – Edyta Mika-Kazimierczak
    Wacław – Sebastian Lachocki
    Dyndalski – Marcin Wędołowski
    Śmigalski – Ryszard Jakubisiak
    Perełka – Anita Magdalena Macyszyn
    Mularz I – Hubert Turowiecki
    Mularz II – Marcin Mazurek

BILET w cenie 15 zł uprawnia do wejścia na wszystkie spektakle Maratonu Teatralnego 2019!  Do nabycia w sekretariacie OKiS, pok. 27 lub przed spektaklami.

DO ZOBACZENIA W TEATRZE!

Paź
27
nie
Spotkanie z Elżbietą Dzikowską
Paź 27@16:00 – 17:30

W niedzielę 27 października w ramach cyklu „Spotkania z podróżą” zapraszamy na spotkanie z Elżbietą Dzikowską – znaną z ekranu telewizyjnego podróżniczką, historykiem sztuki, sinologiem, autorką filmów dokumentalnych i książek.

Sala widowiskowa OKiS, ul. Łukasińskiego 1/3, 27.10.2019 godz. 16:00.

Wstęp: 15 zł.

Skip to content