Pages Menu
RssFacebook
Categories Menu

Kalendarz

Wrz
22
nie
Teatr dla dzieci: O smoku wawelskim
Wrz 22@16:00 – 17:00

Uwaga uwaga, rozpoczynamy nowy sezon kulturalny, a w jego ramach cykl SPOTKAŃ Z TEATREM DLA DZIECI. Zapraszamy najmłodszego widza na spektakl „O smoku wawelskim”  w niedzielę 22 września.

Spektakl jest jedną z wielu wersji krakowskiej legendy, opowiadającej o królu Kraku, który mieszkał na Wawelu. Wokół zamku rosło i rozwijało się miasto, ludzie żyli tam pracowicie i dostatnio, aż do momentu, kiedy w jednej z jaskiń pod wawelskim wzgórzem zagnieździł się ogromny i straszny smok, który pożerał owce i baranki. Nikt nie znał sposobu na pokonanie smoka, nawet najdzielniejsi rycerze nie mieli dość odwagi, by stanąć do walki ze smokiem.

Lecz nagle, nie wiadomo skąd, pojawił się szewczyk Dratewka, który wpadł na genialny pomysł… Jaki? Tego dowiecie się podczas spektaklu…

Przedstawienie jest prezentowane w żywym planie oraz z elementami lalkowymi. Wszystko odbywa się na oczach widzów i na pewno może być inspiracją do dobrej zabawy w teatr w domu czy w szkole. Dużym walorem jest muzyka i piosenki.

Autorski Teatr Młodego Widza w Warszawie

scenariusz, reżyseria – A. Gotz 
scenografia, lalki, kostiumy – B. Banyś
muzyka – W. Baran

Sala widowiskowa Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce, ul. Łukasińskiego 1/3, 22.09.2019, godz. 16:00.

Bilet rodzinny 15 zł.

Wrz
25
śr
Dzień Otwarty UTW
Wrz 25@11:00 – 12:30

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych programem na nadchodzący semestr Uniwersytetu Trzeciego Wieku na DZIEŃ OTWARTY UTW, który odbędzie się w środę 25 września 2019 o godz. 11. w sali widowiskowej OKiS, ul. Łukasińskiego 1/3.

 

Wrz
27
pt
Badminton: XIX Mazovia Junior Cup
Wrz 27@11:00 – Wrz 29@17:00
Badminton: XIX Mazovia Junior Cup

Po raz kolejny w Zielonce spotykają się młodzi badmintoniści na XIX MAZOVIA JUNIOR CUP, tym razem rywalizować będą w kategoriach U11, U13, U17. W hali Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce wystąpi 230 zawodniczek i zawodników z Polski i Białorusi. Zapraszamy sympatyków badmintona do kibicowania od piątku do niedzieli.

XIX MAZOVIA JUNIOR CUP

MIĘDZYNARODOWE MISTRZOSTWA MAZOWSZA JUNIORÓW W BADMINTONIE

ZIELONKA26-29 WRZEŚNIA 2019r.

Hala Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce ul. Łukasińskiego 1/3

Piątek – 11:00 – 22:00

Sobota – 9:00 – 21:00

Niedziela – 10:00 – 15:00

Zapraszamy!!!

Impreza pod patronatem Burmistrza Miasta Zielonka.

Paź
3
czw
Wystawa „Moja podróż”
Paź 3@18:00 – Paź 18@19:00

W październiku w OKiS zobaczymy malarstwo Mateusza Wyczółkowskiego. Wernisaż już 03.10.2019 o 18:00.

Mateusz Wyczółkowski od urodzenia jest mieszkańcem Zielonki. Ukończył wydział Architektury na łódzkiej Politechnice. Jest malarzem samoukiem. Pochodzi z rodziny o wielopokoleniowych rodzinnych tradycjach artystycznych.
Prapradziadek stryjeczny, Leon Wyczółkowski był czołowym przedstawicielem Młodej Polski w nurcie malarstwa realistycznego. Dziadek, Witold Wyczółkowski, pamiętany przez starszych mieszkańców Zielonki, malował kwiaty, portrety i pejzaże. Miłośnicy sztuki pamiętają z pewnością także jego wystawy w Ośrodku Kultury. I to on inspirował młodego wtedy Mateusza do podejmowania pierwszych prób przenoszenia emocji na papier.
Mateusz początkowo posługiwał się suchą pastelą i tuszem, eksperymentował z linorytem i luksografią. Obecnie maluje farbami olejnymi oraz akrylowymi.  

Prace artysty przedstawiają krajobrazy, martwą naturę, architekturę i abstrakcje.
Jednak to widoki natury są najczęstszą formą wyrazu.

Zapraszamy serdecznie na wernisaż połączony z koncertem „Piano Jazz”. Przy pianinie wystąpi Marian Deja.

Czwartek 3 października, godz. 18:00, Galeria Ośrodka Kultury i Sportu w Zielonce, ul. Łukasińskiego 1/3.

Paź
5
sob
Bieg Gliniankowa Pętla
Paź 5@11:00 – 12:00

Miłośników biegania zapraszamy na kolejną edycję imprezy biegowej „Gliniankowa Pętla”. Wydarzenie w tym roku odbędzie się w sobotę 5 października 2019 r. na Gliniankach w Zielonce.  

GLINIANKOWA PĘTLA 2019
R E G U L A M I N

CEL IMPREZY
Upowszechnianie biegania, jako najprostszej i najtańszej formy rekreacji fizycznej oraz rozwijanie czynnego wypoczynku i aktywności ruchowej wśród dzieci i młodzieży.

ORGANIZATOR
Bogdan Krysiński, Urząd Miasta Zielonka, Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce

TERMIN I MIEJSCE
Bieg odbędzie się w dniu 05.10.2019 r. (sobota) o godz. 11:00 na terenie Glinianek
w Zielonce.
Start i meta zlokalizowane są na plaży trawiastej przy parkingu (obok ul. Spacerowej)

TRASA BIEGU
Trasa biegu ma długość ok.1600 m. Prowadzi nieutwardzoną ścieżką wokół Glinianek.

WARUNKI UCZESTNICTWA
1. Udział w zawodach mogą wziąć osoby dorosłe oraz dzieci urodzone w roku 2012
i starsze (z wyłączeniem kategorii rodzinnej, w której mogą wziąć udział dzieci młodsze).
2. W celu rejestracji zawodników w biurze zawodów należy okazać ważną legitymację szkolną lub dokument tożsamości (ze zdjęciem i datą urodzenia).
3. Zawodnik nie wnosi opłaty wpisowej.
4. Zawodnik powinien posiadać aktualne badania lekarskie. W przypadku braku badań Zawodnik musi złożyć oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w zawodach oraz o starcie na własną odpowiedzialność. Podpisując oświadczenie zawodnik zaświadcza, że stan jego zdrowia umożliwia mu udział w zajęciach przewidzianych w ramach imprezy. W imieniu osoby niepełnoletniej oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny. Oświadczenia znajdują się na stronie internetowej okis.zielonka.pl oraz zielonka.pl, jak również będą dostępne w biurze zawodów w dniu biegu .

ZGŁOSZENIA
Zawody są ogólnodostępne. Biuro zawodów mieści się na plaży trawiastej przy gliniankach. Zapisy odbywać się będą od godz. 9:30 – 10:50 w miejscu zawodów.

KATEGORIE
Wyróżnia się trzy, niżej podane kategorie (podano przedziały roku urodzenia):

Mężczyźni Kobiety Rodzinna

MD 2012 – 2007 KD 2012 – 2007 R osoba pełnoletnia + dziecko
M1 2006 – 1994 K1 2006 – 1994 urodzone w roku 2013 lub młodsze
M2 1993 – 1974 K2 1993 – 1974
M3 1973 i starsi K3 1973 i starsze

W kategorii Rodzinnej oznaczonej literą „R” startuje zespół rodzinny składający się
z pełnoletniego członka rodziny (minimum jednego) oraz dziecka (minimum jednego), urodzonego w roku 2013 lub młodszego. Każda rodzina może wystawić tylko jeden zespół. Zespół ten musi razem wystartować i razem wbiec na linię mety biegu (liczy się czas ostatniego zawodnika z rodziny).

PROGRAM ZAWODÓW
· od 9:30 do 10:50 – przyjmowanie zgłoszeń i oznakowywanie zawodników numerami
startowymi
· ok. 11:00 – start pierwszego zawodnika
· ok. 12:40 – dekoracja trzech najlepszych zawodników w poszczególnych kategoriach
· ok. 13:00 – zakończenie zawodów

ZASADY BIEGU
Zawodnicy startują indywidualnie co 30 sekund.

NAGRODY
W klasyfikacji generalnej (tzw. OPEN) trzech najlepszych zawodników otrzyma puchar,
medal i dyplom.
W poszczególnych kategoriach wiekowych za zajęcie miejsca I, II i III – zawodnik otrzymuje medal i dyplom. Pozostali zawodnicy otrzymują dyplom.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W przypadku złych warunków atmosferycznych bieg zostanie rozegrany w innym terminie.
2. Organizator zapewnia obsługę medyczną.
3. Organizator nie zapewnia zawodnikowi jakiegokolwiek ubezpieczenia: na życie, zdrowotnego, od odpowiedzialności cywilnej, z tytułu choroby, wypadku, odniesienia obrażeń, śmierci lub szkód, jakie mogą wystąpić w związku z obecnością lub uczestnictwem zawodnika w zawodach oraz nie ponosi z tego tytułu odpowiedzialności.
4. Organizator zapewni możliwość przechowania rzeczy osobistych.
5. Za rzeczy pozostawione lub zagubione w dniu zawodów organizator nie ponosi odpowiedzialności.
6. Dane osobowe zawodników będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Administratorem danych osobowych jest Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce.
7. Dane osobowe zawodników będą przetwarzane w celach przeprowadzania zawodów, wyłonienia zwycięzcy oraz przyznania i rozliczenia nagród. Przetwarzanie obejmuje również publikację imienia i nazwiska uczestnika wraz z rokiem urodzenia.
8. Interpretacja zapisów powyższego regulaminu oraz rozstrzyganie spraw spornych pozostaje w gestii Organizatorów.
9. W przypadku stwierdzenia przez Organizatorów skrócenia trasy przez zawodnika (przebiegnięcie po innej niż wyznaczona trasa), zostanie on zdyskwalifikowany.
10. W uzasadnionych przypadkach Organizator może nie dopuścić zawodnika do biegu lub nie pozwolić na jego kontynuowanie (np. niestosowne zachowanie, względy zdrowotne).
11. Uczestnicy zawodów, którzy nie odebrali dyplomów w biurze zawodów mogą odebrać je w Urzędzie Miasta Zielonka ul. Lipowa 5 pok.110 (tel. 22 761 39 51).
12. Wyniki zawodów zostaną zamieszczone na stronie internetowej okis.zielonka.pl oraz zielonka.pl w okresie do 7 dni od daty zawodów.

ORGANIZATOR

Rock Live 10
Paź 5@17:00 – 23:00

W sobotę 5 października zapraszamy na doroczny, jedyny rockowy koncert w naszym mieście.

W sali widowiskowej OKiS od godziny 17:00 gramy i tańczymy.

RockLive Zielonka jak zwykle ma wymiar dobroczynny.

Zagra pięć zespołów The Freuders, Lady Strange, DeKret, Terra Ubi Leones, ICON oraz fire group Enemy – official fanpage – wszyscy dla wszystkich. Od serca.
Sami z myślą tylko o innych.

Potrafimy, chcemy, pomagamy!
Dla Kamila Dzieciątko. Kamil to nasz sąsiad, ojciec trójki dzieci. Walczy z białaczką.

Ponadto 6 pażdziernika Rock Live wspiera pierwszy dobroczynny turniej ping ponga. Od godziny 10:00 na hali sportowej OKiS spotkania z mistrzami sportu, znajomymi, sportowa rywalizacja. Każdy może zagrać z każdym. I wiele innych atrakcji.
Od serca. Dla Kamila!
Rock Live Zielonka, Ośrodek Kultury i Sportu w Zielonce, Departament Dobra, Wolontariusze, Patroni i Sponsorzy, Widzowie – spotkajmy się razem na jedynej społecznie organizowanej tego typu akcji w Zielonce!
Cieszmy się, uśmiechajmy, szanujmy. Wspierajmy. Doceniajmy. Dowartościowujmy.

Paź
6
nie
I Dobroczynny Turniej Ping ponga
Paź 6@10:00 – 15:00

Inicjatywa Społeczna Departament Dobra we współpracy z organizatorami Rock Live Zielonka zapraszają na otwarty turniej ping ponga. Oba wydarzenia, koncerty i turniej, mają cel dobroczynny. W tym roku niesiemy pomoc Kamilowi Dzieciątko, naszemu sąsiadowi, który walczy z białaczką.

W niedzielę 6 października od godziny 10:00 na hali sportowej OKiS spotkania z mistrzami sportu, znajomymi, sportowa rywalizacja i dodatkowe atrakcje. Każdy może zagrać z każdym. Od serca. Dla Kamila!

Zapraszamy do hali sportowej OKiS w Zielonce, przy ul. Łukasińskiego 1/3 na turniej tenisa stołowego w 2 kategoriach:
szkoła podstawowa (gratis) i open (wpisowe, bez żadnych ograniczeń).
Wpisowe 20 zł będzie w całości przeznaczone na leczenie Kamila. Nr zbiórki publicznej: 2019/3981/KS.
Dla pierwszych 3 miejsc w obu kategoriach przewidziane są nagrody.

Więcej na FB tu.

 

Paź
7
pon
Koncert: Chan-Ho Ahn, nonet festiwalowy i soliści
Paź 7@18:00 – 19:30

W listopadzie zapraszamy do OKiS na dwa koncerty organizowane przy współpracy z Prywatną Szkołą Muzyczną im. Witolda Lutosławskiego w Wołominie.

Będą to koncerty doktoranckie w wykonaniu orkiestr pod batutą Chan-Ho Ahn, dyrygenta z Korei Południowej, którego mielimy okazję poznać już w ubiegłym roku w Zielonce. Zapraszamy melomanów do sali widowiskowej w dwa kolejne czwartki: 7 i 14 listopada 2019.

7 listopada o godz. 18.00

WYSTĄPIĄ:

Festiwalowy Nonet Dęty Blaszany im. I. J. Paderewskiego oraz soliści: Joanna Kawalla, Leszek Lorent

W PROGRAMIE:

Szymon Kawalla – Lamento di St. Andrea Kim (prawykonanie) oraz Tryptyk koreański

14 listopada o godz. 18.00

WYSTĄPIĄ:

Festiwalowa Orkiestra Kameralna im. I. J. Paderewskiego oraz soliści: Joanna Kawalla, Paweł Rozbicki

W PROGRAMIE:

w. Kilar, F. Chopin, H. Wieniawski, Sz. Kawalla, W. Lutosławski, G. Bacewicz, I. J. Paderewski

Wstęp wolny.

 

Paź
12
sob
Uniwersytet Dziecięcy – inauguracja
Paź 12@10:00 – 11:30

W sobotę 12 października rozpoczynamy semestr na Uniwersytecie Dziecięcym w Zielonce. Tytuł spotkania inauguracyjnego to: ,,Z ziemi włoskiej do Polski… Hymn Polski i jego historia”.


Zapraszamy dzieci w wieku 7-12 lat do udziału w zajęciach Uniwersytetu. Są to sobotnie spotkania łączące naukę z zabawą, w formie wykładowo-warsztatowej. W tym semestrze zaplanowano 8 spotkań stacjonarnych w Ośrodku Kultury i Sportu w Zielonce oraz wyjazd naukowy do Muzeum Świat Iluzji w Warszawie.

Sobota, 12.10.2019, sala widowiskowa OKiS, godz. 10:00.

Koszt udziału dziecka to opłata semestralna w wysokości 100 zł.

Program semestru XIII

Paź
18
pt
Teatr komedii „Ciekłokrystaliczni”
Paź 18@19:15 – 20:45

W tym roku w dniach 18-20 października zapraszamy widzów Maratonu Teatralnego w Zielonce na trzy wieczory w teatrem komedii.

 W piątek 18 października o godz. 19:15 zobaczymy spektakl „Ciekłokrystaliczni”

To pełen humoru słowno-muzyczny zabawny traktat, o tym, co każda dojrzała „dziewczynka” i każdy starszy „chłopczyk” wiedzieć  powinni. A że bywa,  iż tego nie wiedzą, spektakl przesycony jest mnóstwem wywołujących salwy śmiechu, autoironicznych żartów i spostrzeżeń wynikających z nabytej już mądrości życiowej bohaterów.  Widzowie znajdą tu humor najwyższej próby, zwłaszcza że osnuty wokół uczuć i spraw, które jeśli jeszcze kogoś z widzów nie dotyczą, to z pewnością dotyczyć będą. Dostrzegają to również widzowie właśnie wchodzący w dorosłe życie, co okazało się na premierze. Śmieją się i wzruszają, podobnie jak starsza widownia, odnajdująca w bohaterach samych siebie. Być może dzieje się tak za sprawą uwikłania bohaterów w nowe technologie, tak ważne dla młodych. Zapraszamy.

Wystąpią: Patrycja Zywert-Szypka i Marek Bartkowicz, a przy fortepianie Piotr Sawicki
Scenariusz i teksty piosenek – Marek Bartkowicz
Muzyka: Marek Bartkowicz, Radosław Laddy, Rafał Grząka.
Reżyseria – Marek Bartkowicz, Grzegorz Szybka

BILET w cenie 15 zł uprawnia do wejścia na wszystkie spektakle!  do nabycia w sekretariacie OKiS, pok. 27 lub przed spektaklami.

DO ZOBACZENIA W TEATRZE!